Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.internal_encoding is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/config.php on line 133

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/db.php on line 400

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/webmaster.bullseye/system/inc/db.php on line 9

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 213
Historia Grecji

Historia Grecji

Historia Grecji

Historia Grecji rozpoczyna się w epoce Brązu. Na obszarze, gdzie obecnie leży Grecja, na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. wykształciła się kultura minojska, której nazwa pochodzi od legendarnego Minosa, czyli króla Krety. Budownictwo tej cywilizacji miała charakter obronny, czego dowody, można dziś oglądać np. w pobliżu Myken w postaci ruin cytadeli zbudowanej z wielkich głazów.

Kultura minojska była najstarsza, dla tego też wywarła największy wpływ na kultury sąsiednie - mykeńską oraz cykladzką. Figurki z marmuru - tzw. idole, które można oglądać w Grecji są przykładem sztuki właśnie cykladzkiej.

Schyłek kultury minojskiej przypada na około 1450r. p.n.e., kiedy to jej pałace w Konossos zostały opanowane przez Achajów na około 200 lat. W podporządkowaniu sobie Krety Achajom pomogła zapewne erupcja wulkanu na wyspie Santoryn, w efekcie której zniszczona została flota minojska.
Cywilizacja mykeńska upadła ok. XII w. p.n.e., choć przyczyny tego zdarzenia nie zostały do końca poznane.

Kultura Grecka odrodziła się po najazdach Dorów około XVIII w. p.n.e., kiedy to na terenie obecnej Grecji ukształtowały się polis, czyli państwa-miasta, co wynikało przede wszystkim z uwarunkowań geograficznych. W tamtym czasie większy rozkwit zanotowały Ateny i Sparta.

Wczesna demokracja ateńska powstała już w VI w. p.n.e. Ustrój ten był określany był już wtedy przez konstytucję oraz kodeksy praw. Wiek VI p.n.e. był dla Aten czasem zarówno tworzenia demokracji przez Solona, jak i również czasem panowania Pizystrata sprawującego rządy tyrańskie. Finalnie jednak po jego upadku Klejstenes wprowadził reformy, które umocniły demokrację.

Ateny stały się w V w. p.n.e. potęgą polityczną. Zaangażowały się w antyperską rewoltę miast greckich w Azji Mniejszej, przez co Persowie odpowiedzieli działaniami odwetowymi. Ateńczycy jeszcze tym razem zwyciężyli - to była bitwa pod Maratonem z 490r. p.n.e. Drugi najazd Persów był jednak dla Greków cięższy, choć ich armia została wsparta przez Spartę w bitwie pod Termopilami. Kilka tysięcy Greków starało się odeprzeć atak kilkuset tysięcy Persów, jednakże pod kilku dniach większość z nich uciekła a pod Termopilami pozostał tylko Leonidas, który nie mógł jednak utrzymać wraz ze swoimi żołnierzami, 40-metrowego wąwozu będącego bramą do Grecji Środkowej.

Persowie wdarli się do Attyki, zniszczyli także Ateny i zburzyli Akropol. W 479r. p.n.e. podboje perskie zakończyły się wygraną Aten w Bitwie pod Platejami.

Konflikt z Persami spowolnił rozwój Grecji, ponieważ poświęcić dużo energii na odbudowę zniszczeń. Spowolnił, ale na krótko. Już za panowania Peryklesa, czyli 433-429 r. p.n.e. mówi się o "złotym wieku" rozwoju kulturalnego Aten. Był to także okres umacniania się demokracji w najczystszej formie. Najwyższą władzą było Zgromadzenie Ludowe, którego zebrania zwoływano kilka razy w miesiącu.
Okres klasyczny w dziejach Grecji kończy się wraz z początkiem wyprawy Aleksandra Wielkiego. Macedonia zapanowała nad Grecją w 338 r. p.n.e., jeszcze za czasów ojca Aleksandra - Filipa. Aleksander Wielki wstępując na tron miał 20 lat. Potrafił jednak zrealizować plany ojca i w ciągu 13 lat podbił Persję, czyli obecny Iran.

W 146 r. p.n.e. Grecja znalazła się pod panowaniem Rzymu. Z kolei w I i II w. n.e. na obszarze Grecji rozwinęło się chrześcijaństwo. Już wtedy przełożono Biblię na język grecki.

Kultura i język grecki przyczyniły się do zespolenia wielonarodowego Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Wyodrębniło się ono z imperium rzymskiego w IV w. n.e. W 323 r. n.e. Konstantyn Wielki stolicą Cesarstwa uczyły Konstantynopol (obecnie Istambuł). Cesarstwo Bizantyjskie na całe średniowiecze objęło od końca V w. n.e. przewodnictwo kulturowe, kultywując tradycje kultury greckiej.

Źródło:www.kb.neostrada.pl

>